Učestvovanje Eurosaga na sajmu kuhinja i namještaja u Pordenone, Italija

Prezentacija Eurosagovih tehnoloških kombinacija namještaja na 56. Sajamu u Beogradu